Witamy

Siedziba Okręgu Częstochowa: ul. Cisowa 43, 42-200 Częstochowa.
Dane kontaktowe: Roman Uliczka, ul Rolna 7a Lubliniec 42-700, tel.: kom. 664975931, stacj. 343531223.

PZHGP Okręg Częstochowa, ul. Cisowa43 42-200 Cz-wa